Poslovna rešenja

Alfa Digital svojim korisnicima nudi niz komplementarnih usluga, zahvaljujući kojima je moguća celovita podrška informacijskim i komunikacijskim potrebama malih, srednjih i velikih preduzeća.

Sve se usluge prvenstveno temelje na kvalitetnom, partnerskom odnosu s korisnicima. Usmerene su optimizaciji informacijske i komunikacijske infrastrukture uz primenu svih naprednih tehnologija koje potencijalno mogu povećati produktivnost i konkurentnost korisnika u njihovom poslovanju i nastupu na tržištu. Takođe, edukacijom korisnika težimo maksimiziranju iskorišćenosti instalirane hardverske, programske i ostale povezane opreme.

Informacijska i komunikacijska infrastruktura predstavlja temelj poslovnog informacijskog sistema kompanije. Kako svaka kompanija poseduje specifične zahteve u funkcijama sistema, Alfa Digital u svakom projektu primenjuje različita iskustva i različite tehnologije kako bi odgovorila na korisnikove potrebe. Primenom odgovarajućih tehnoloških rešenja vršimo optimizaciju infrastrukture upravo prema tim specifičnim zahtevima koji se pred sistem postavljaju.

Na primer, pitanje kvaliteta, brzine, kapaciteta, kao i troškovi na nivou mrežne infrastrukture imaju različite prioritete. Potom, pitanja mobilnih korisnika, zaštite sistema, automatizacija procesa, itd, mogu biti odlučujući u kvalitetu, otpornosti i ceni posedovanja različitih tehnoloških rešenja.

Rešenja koja nudimo idu u smeru poboljšanja kvaliteta sistema na svim nivoima:

  • sistemi za digitalnu kolornu štampu,
  • personalizovana štampa,
  • projektovanje, implementacija i optimizacija mrežne infrastrukture,
  • konsolidacija i virtualizacija serverske infrastrukture, kao i radnih stanica,
  • pojektovanje, implementacija i optimizacija sistema zaštite ICT-a kroz disaster recovery rešenja, kao i zaštitu sistema na svim nivoima,